Badania kliniczne

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami i testami klinicznymi, które odbywały się w wielu krajach i omawiały wpływ nukleotydów na organizmy. By jednak zrozumieć podstawę badań, zaznaczmy kilka kluczowych kwestii:

Nukleotydy to budulec łańcuchów DNA i RNA. Biorą także udział, samodzielnie lub wspólnie z innymi molekułami, w niemal każdej aktywności komórek, w tym w katalizie, przekazywaniu energii i sygnałów hormonalnych.

Organizm, który rośnie, rozwija się wykazuje rosnące zapotrzebowanie na produkcję nowych komórek, a gdy mówimy o osobach dorosłych - organizm musi je produkować tak szybko, by zaspokoić tempo obumierania starych. Jak tego dokonać?

Komórka musi podwoić swoją masę i skopiować całą swoją zawartość w celu stworenia dwóch nowych, bliźniaczych sobie komórek. Namnażanie komórek rozpoczyna się etapem powielania informacji, czyli łańcuchów DNA.

Łańcuch DNA składa się najczęściej z 3 miliardów nukleotydów. Właściwy etap zaczyna się dopiero po powieleniu łańcucha DNA, kiedy to komórka zaczyna dzielić się na dwie osobne komórki. Zapewnienie zewnętrznego źródła nukleotydów przyspiesza namnażanie się niektórych komórek.

Zrozumienie możliwości nukleotydów to podstawa zrozumienia, jak wiele potrafią zrobić dla naszego organizmu. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w języku angielskim, ale także języku polskim – na przykład o wpływie nukleotydów na zwiększenie odporności, z którym możemy zapoznać się TUTAJ.