ASCOGEN® - BRAKUJĄCE OGNIWO W NOWOCZESNYM ŻYWIENIU ZWIERZĄT

Kiedy rodzi się zwierzę, większość organów i mechanizmów molekularnych zasadniczo powstaje samoistnie. Jednak ich funkcjonalność jest nadal ograniczona i wymaga szczegółowego dostrojenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku przewodu pokarmowego zwierząt, a także układu odpornościowego.

Jak zatem ASCOGEN® wpływa na zwierzęta gospodarcze? Przede wszystkim poprawia przyswajanie pokarmu, dzięki czemu zużywamy go mniej. Znacząco także podnosi się odporność zwierząt, a także obniża poziom stresu, co widać na wszystkich wynikach opublikowanych przez grupy badawcze. ASCOGEN® jest brakującym ogniwem dla zwierząt gospodarczych, gdyż wszystkie przeprowadzone badania dowodzą jego skuteczności i niezwykle korzystnego wpływu na wszystkie zwierzęta gospodarcze i akwakultury.

Dla przykładu, w nowoczesnej hodowli drobiu wyższe wskaźniki umieralności, wynikające ze zwiększonego i zmiennego stresu, zmniejszają zyski ekonomiczne. Suplementacja RNA / nukleotydów została przetestowana w celu wykazania jej skuteczności w zmniejszaniu tych problemów. Różne eksperymenty wykazały wzrost produkcji jaj i wykluwalność po włączeniu RNA / nukleotydów. Jednocześnie zmniejszono śmiertelność ptaków.

Popatrzmy na wyniki badań i wpływ suplementacji bogatego w nukleotydy ekstraktu drożdżowego ASCOGEN®.

1) Wpływ ASCOGEN® na strukturę jelita kurczaka u 4 i 6 tygodniowych ptaków:
  1. Po 4 tygodniach: 19% mniej zmian chorobowych u kurcząt karmionych ASCOGENEM
  2. Po 6 tygodniach: 33% mniej zmian chorobowych u kurcząt karmionych ASCOGENEM
2) Wpływ ASCOGEN® na morfologię jelit i wydajność kurcząt brojlerów:

Badania wydajności Próby wydajności przeprowadzono w warunkach komercyjnych, w każdym kurniku umieszczono 13,625 wyklutych brojlerów Ross. ASCOGEN był zawarty w dietach komercyjnych: dzień 1-14 przy 1000 ppm dzień 15-28 przy 500 ppm.

Wszystkie ptaki były karmione tą samą dietą od 29 dnia do uboju w 42 dniu. Badania tkanek Rozwój histologiczny oceniano na sześciu ptakach z każdej chlewni wybranych losowo w 14 i 28 dniu.

Wyniki badań:

  1. Szybszy wzrost wydajności we wszystkich próbach w porównaniu do idealnej wartości podanej przez Rossa.
  2. Zużycie paszy zostało wyraźnie zredukowane (niższe zapotrzebowanie), wynikające z lepszego rozwoju kosmków jelitowych i przyswajania pożywienia
  3. 10 dodatkowych jaj wylęgowych na kurę do 30 tygodnia
  4. Znacząco zmniejszona śmiertelność przy karmieniu ASCOGEN®
3) Wpływ ASCOGENU na młode stada kaczek:

Utworzono 2 grupy po 10.000 ptaków każda. Jednodniowe ptaki pochodziły od rodziców z ASCOGENEM lub bez ASCOGENU.

W pierwszej grupie cramming trwał 14 dni, kaczki nie były traktowane nukleotydami.

Grupa druga była żywiona ASCOGENEM od pierwszego dnia życia. W paszy obecne były mikotoksyny T2, DAS i DON. Wyniki badania?

Zastosowanie ASCOGENU chroni system immunologiczny kaczek przed szkodliwym działaniem mikotoksyn (DON, DAS i T2), a jeśli ASCOGEN jest podawany zgodnie z zaleceniami producenta, negatywne skutki działania mikotoksyn są neutralizowane.